Lucrari din beton armat

Constructi din beton

Scop: instructiunea are ca scop prezentarea operatiunilor si masurilor necesare a se realiza lucrarile de armare.

Domeniu de aplicare: instructiunea se utilizeaza la realizarea lucrarilor de constructii executate de SC B BROS COMPANY SRL

Definitii si abrevieri: specifice nu sunt.

Documente de referinta: la intocmirea activitatii procedurate se fac referiri la Normativ pentru executarea lucrarilor din beton si beton armat NE 012-99

Procedura

1. Conditii prealabile:

Pentru executia lucrarilor sunt necesare urmatoarele:

 • asigurarea documentelor de executie;
 • verificarea conditiilor speciale;
 • instruirea personalului in executarea lucrarilor;
 • dotarea cu scule si dispozitive necesare realizarii lucrarii;
 • racorduri de energie , apa si alte utilitati;
 • existenta inregistrarilor de calitate pentru otelul beton;

2. Descrierea activitatii procedurate

Tipurile de otel beton utilizate in elementele de beton armat si domeniile lor de aplicare sunt urmatoarele:

 • Otel-beton rotund neted - OB 37- folosit ca armaturi de rezistenta sau constructive.
 • Sarma trasa neteda pentru beton armat - STNB- folosita ca armaturi de rezistenta sau constructive; armaturile de rezistenta numai sub forma de plase sau carcase sudate.
 • Plase sudate pentru beton armat - STNB.
 • Otel beton cu profil periodic
 • PC 52 - armaturi de rezistenta la elemente cu betoane de clasa cel putin BC 15;
 • PC 60 - armatura de rezistenta la elementele cu betoane de clasa cel putin BC 20.

3. Caracteristici ale lucrarilor de armaturi

Masurile si operatiile preliminare care conditioneaza obtinerea calitatii corespunzatoare a armaturii sunt:

 • depozitarea colacilor si a legaturilor de bare din otel in conditii care evita murdarirea sau ruginirea armaturilor;
 • curatarea de noroi, rugina sau gheata a barelor inainte de prelucrare si punere in opera;
 • urmarirea atenta a producerii, etichetarii si depozitarii reperelor;
 • urmarirea in permanenta a rationalizarii volumului foarte mare de manipulari si transporturi locale;

4. Asamblarea otelului beton in carcase.

Montarea barelor de otel-beton intr-un element de armare unitar constituie carcasa.

In functie de elementul de constructie care trebuie armat carcasele pot fi:

 • spatiale in cazul grinzilor, stalpilor, arcelor;
 • plane, in cazul armarii placilor, peretilor, diafragmelor, radierelor.

Montarea armaturilor se va face adoptandu-se masuri pentru asigurarea bunei desfasurari a turnarii si vibrarii betonului. Se vor crea, la intervale de max. 3 m, spatii libere intre armaturile de la partea superioara, care sa permita patrunderea libera a betonului sau a furtunelor prin care se toarna betonul. Se vor crea spatii necesare patrunderii vibratorului - min 2,5 x Dn vibrator - la intervale de max. 5 ori grosimea elementului. Pentru realizarea celor de mai sus se va monta sau incheia partial armatura superioara, urmand a se completa inainte de ultima etapa de betoane; se va solicita reexaminarea dispozitiilor de armare din proiect. Armaturile vor fi montate in pozitia prevazuta in proiect luandu-se masuri care sa asigure mentinerea pozitiei acestora in timpul turnarii betonului. Barele trebuie sa fie legate intre ele prin legaturi de sarma neagra de - 1,5 mm in doua fire, sau prin sudura electrica prin puncte. Retelele de armaturi din placi sau pereti vor avea legate in mod obligatoriu doua randuri de incrucisari marginale pe intreg conturul. Restul incrucisarilor din mijlocul retelelor vor fi legate din 2 in 2 in ambele sensuri. Retelele din placi curbe subtiri se vor lega in toate punctele de incrucisare. La grinzi si stalpi vor fi legate toate incrucisarile barelor cu colturile etrierilor sau cu ciocurile agrafelor. Restul incrucisarilor acestor bare cu portiunile drepte ale etrierilor pot fi legate numai in sah (cel putin din 2 in 2). Barele inclinate vor fi legate in mod obligatoriu de primii etrieri cu care se incruciseaza. Etrierii si agrafele montate inclinat fata de armaturile longitudinale se vor lega de toate barele cu care se incruciseaza. Fretele vor fi legate de toate barele cu care se incruciseaza.

Se va prevedea montarea a:

 • cel putin patru distantieri la fiecare mp. de placa sau perete, daca in proiect nu se specifica altfel;
 • cel putin un distantier la fiecare metru liniar de grinda sau stalp pentru 12 mm, si cel putin doi distantieri la fiecare metru liniar pentru 10 mm;
 • cel putin un distantier intre randurile de armaturi la fiecare doi metri liniari de grinda in zona cu armatura pe doua sau mai multe randuri.

Distantierii pot fi confectionati din mase plastice sau din mortar de ciment, in forma de prisme, prevazute cu cate o sarma pentru a fi legate de armaturi. Pentru mentinerea in pozitie a armaturilor de la partea superioara a placilor, se vor folosi capre din otel-beton sprijinite pe armatura inferioara sau pe distantieri si dispuse intre ele la o distanta de max.l m (l buc/mp) in camp, sau de max 50 cm. (4 buc/mp) in zonele de consola.

Praznurile si piesele metalice inglobate vor fi fixate prin puncte de sudura sau legaturi de sarma de armatura elementului, sau vor fi fixate de cofraj. Plasele sudate se vor folosi ca armaturi pentru elementele din beton armat, monolite si prefabricate solicitate de regula numai de incarcari statice. In cazul in care plasele sunt acoperite cu rugina se va proceda la inlaturarea acesteia prin periere in cel putin 5 zone de cate minimum 20 cm, pentru fiecare bara care intra in alcatuirea plasei. Zonele de indepartare a marginei vor fi cat mai uniform distribuite de-a lungul barei.

5. Inlocuirea armaturilor prevazute in proiect.

In cazul in care nu se dispune de sortimentul si diametrele prevazute in proiect, se poate proceda la inlocuirea acestora, respectandu-se urmatoarele:

 • adoptarea altor diametre, de acelasi tip de otel cu cel inlocuit, se va face astfel incat aria armaturii sa rezulte egala sau cu cel mult 5% mai mare decat cea din proiect;
 • in cazul armaturilor de rezistenta din grinzi, diametrul nou adoptat trebuie sa fie mai mic sau cu cel mult 25% mai mare decat cel prevazut in proiect, dar fara a se schimba tipul otelului;
 • inlocuirea armaturilor cu bare din alt tip de otel, decat cel prevazut in proiect, se va efectua numai cu avizul proiectantului. Inlocuirea se va inscrie pe planurile de executie, care se depun la cartea constructiei si va fi vizata de inginerul care are in subordine lucrarea.

6. Solidarizarea intersectiilor de bare si innadirea barelor.

Solidarizarea intersectiilor barelor de otel beton se face prin:

 • legarea cu sarma sau agrafe;
 • sudarea electrica prin puncte;
 • legarea se face cu doua fire de sarma moale neagra de 1-1,5 mm.

Sudarea electrica prin puncte se bazeaza pe incalzire cu ajutorul curentului electric, pana la aducerea metalului din zona de contact in stare plastica.

7. Inadirea barelor

Se face pentru asigurarea continuitatii armaturii. Se recomanda ca innadirea barelor cu D>25 mm si obligatoriu a celor cu D>32 mm sa se faca prin sudura. Nu se innadesc prin sudura barele cu 10 mm.

La innadirea prin suprapunere, se recomanda urmatoarele procente maxime de armaturi innadite in aceeasi sectiune:

 • 25% in cazul barelor din OB;
 • 50% in cazul barelor din PC;

Lungimile minime de suprapunere pentru armaturile intinse sunt:

 • armaturi OB 37 cu ciocuri 40 x Dn
 • armaturi PC 52 si PC 60 40 x Dn

Innadirea prin suprapunere fara sudura nu se admite la tiranti metalici.

Innadirea plaselor sudate pe directia armaturilor de rezistenta se face prin suprapunere pe lungimea a doua ochiuri.

La executarea lucrarilor se va respecta prevederile din  Normele republicane de protectia muncii Normele de protectia muncii in activitatea de constructii montaj si  Legea protectiei muncii Nr. 90/1996 republicata in baza legii 177/2000.

Atributii si responsabilitati: efectuarea inregistrarilor revine responsabilului tehnic cu executia si sefului de santier. Aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei proceduri intra in atributiile sefului de santier si responsabilului tehnic cu executia.

Inregistrari: inregistrarile cerute de legislatia in vigoare:

 • proces verbal de lucrari ascunse
Vezi galeria